Naše chovy jsou čistě zájmové a tento web slouží k jejich prezentaci!

Our farms are purely interest and this webside are used for their prezentation!
king snake.jpg
Chovem hadů se zabíváme od roku 2005 kdy jsme se pokusily o odchovy klasických forem Užovky červené Pantherophis guttatus.
V poslední době máme v chovu několik barevných a krezebných forem tohoto druhu.

Breeding snakes have been focused since 2005 when we tried to breed the classical forms of Pantherophys guttatus. Recently we have breeding several color and panted formsof this kind.

Máme v chovu též Korálovky Lampropeltis různých druhů a forem. S tím že se stávají u nás favoritem .

We also Kinsnakes breeding of various types and forms. With that becoming a favorite with us.

Chováme Hroznýše rodů Boa constrictor imperator „ Honduras",
Hroznýšci rodu Eryx colubrinus loveridgei, Krajty královské a Krajty harrisonovy.

We breed boas genera Boa constrictor imperator "Honduras" and family Eryx colubrinus loveridgei and Python regius and Morelia harrisoni.

Přibyly i "Čumáčkové" rodu Heterodon nasicus.

Excavation added the genus Heterodon nasicus.

V roce 2015 jsme se rozhodly pro chov Gekončíků nočních v různých barevných mutacích.

In 2015 we decided to breed Leopard gecko in various color versions.

Součástí je chov Křečků, Myší a Mastomyší. Rovněž chováme šváby rodů Blaptica dubia.

As part of the breeding hmsters, mice and mastomys. Also, Cockroaches breeding strais of Blaptica dubia.

Všechna zvířata jsou pod veterinární kontrolou!!!

All animals are under veterinary supervision.

Heterometrus petersi

0,1 Heterometrus petersi.jpg
Heterometrus petersi.jpg

Tityus stigmurus

13083162_705321909610111_1602081524929013308_n.jpg

Parabuthus liosoma

P.liosoma

P.liosoma

Androctonus australis

A.austrális

A.austrális

Centruroides baracoae

C. baracoae.jpg

Euscorpius sp. Pula

Euscorpius sp. Pula.jpg

Euscorpius alpha

Euscorpius alpha 0,1 Gravid.jpg

Hadogenes paucidens

Hadogenes paucidens.jpg

Pterinochilus murinus "USAMBARA"

IMG_20130312_111516.jpg
**********************************

Na všech fotkách jsou štíři které máme v chovu. Fotografie nejsou nijak upravované.

In all the pictures are scorpions that have educational establishments. Photos are not edited.

**********************************

Termíny ŽIVÁ EXOTIKA 2016 - Výstavyště Praha - Holešovice

9. Ledna: 6. Února: 19. Března: 16. Dubna: 14. Května

Pavilon B

11. Června: 3. Září: 15: Října: 12. Listopadu : 3. Prosince

Pavilon E

Vždy od 10:00 do 14:00 hod
1395570149417.jpg
Brachypelma smithy.jpg
Mack Snow Reverze Striped.jpg
Líhnutí L.t.campbelli.jpg

Akva - Tera - Flora 2016 - Kongresové centrum Aldis - Hradec Králové

17. Ledna: 28: Února: 20. Března: 24.Dubna: 22. Května: 19. Června

18. Září: 23. Října: 20. Listopadu: 18. Prosince


Vždy od 9:00 do 12:00 hod

Termíny HAMM - Německo

Famale Super Hypo Vanishing.jpg
Male Red Toffe Belly.jpg

Rubriky

Vítam Vás na stránkách / Welcome to my site

Všechna nabízená mláďata jsou plně rozkrmena a žerou i mraženou potravu!

Pohlaví je určováno palpováním, takže není 100%!!
Male L. alterna
Male L. alterna
Heterodon nasic

Heterodon nasic

Heterodon nasicus
Všechna nabízená mládˇata jsou plně rozkrmena a žerou i mraženou potravu!

Pohlaví je určováno palpováním, takže není 100%!!!
All offered first feediing the chicks are fully and eat and frozen food!

Sex is determined by probing, so it is no 100% !!!
SAMEC L.a. blaeri.jpg
Famale Lgc.jpg
High White 50/50 L.caliphornie
High White 50/50 L.caliphornie
Light form L.mexicana
Light form L.mexicana
Male Avalanche
Male Avalanche
Famale Violet
Famale Violet
************************************************
Male L. mexicana
Male L. mexicana
T+ Lampropeltis triangulum nelsoni.jpg
Albíno Lampropeltis ruthveni.jpg
Famale High Yellow Lavender L. caliphornie
Famale High Yellow Lavender L. caliphornie
Famale Leonis
Famale Leonis
Famale Red Toffe Belly
Famale Red Toffe Belly
Male Jaguár
Male Jaguár
T+ Albíno L.t nelsoni
T+ Albíno L.t nelsoni
Albíno L.ruthveni
Albíno L.ruthveni
******************************************************
Liborhadi

Liborhadi

Všechna nabízená mláďata žerou živou i mraženou potravu. Pohlaví je určováno palpováním takže není 100%.
All offered young eat live or frozen food. Sex is determined by probing so not 100%
********************
Veškerá naše zvířata jsou pod veterinární kontrolou.
********************
All our animals are under veterinary control.

Vítám Vás na našich stránkách / Welkome to our website

********************
*********************
********************
*********************

www.Liborhadi.wgz.cz

********************
Albíno L.getula caliphornie.jpg
1450979_566737453380348_1142111620_n.jpg
L.m.mexicana NZ 14 male.jpg
Male Super Hypo Vanishing.jpg
Samec Lampropeltis alterna blaeri.jpg
Super Caramel Jaguár .jpg
www.Liborhadi.wgz.cz

Pohlaví je určováno palpováním a proto není 100% / Sex is determined by probing and is not 100%

Všechna naše zvířata jsou pod veterinární kontrolou / All our animals are under veterinary control

Male Leonis.jpg
10649484_692669230875379_3906146615394386847_n.jpg
Male L.m.mexica

Male L.m.mexica

Male L. m. mexicana
Granit L.m.m

Granit L.m.m

Granit L.mexicana mexicana
Samička

Samička

Samice apricot L.t.cambeli
Apricot campbel

Apricot campbel

Samice Apricot Lampropeltis triangulum campbelli
Samec Apricot L

Samec Apricot L

Samec Apricot L.t.campbelli
Aberrant L.t.s

Aberrant L.t.s

Aberrant L.t.sinaloae
Samice L.t.s

Samice L.t.s

Samice L.t.s
Lemon Samec L.n

Lemon Samec L.n

L.t. nelsoni
Samice T+ albín

Samice T+ albín

Samice T + albíno
High Yellow Lav

High Yellow Lav

High Yellow Lavender L.g. calophornie
Lemon

Lemon

Lemon L.t. nelsoni
Samice Leonis

Samice Leonis

Samice Leonis
Tento pár pochází z chovu Václava Chadimy. Samec by mohl být nová raritní forma albinotických nelsonek „LEMON" (Chadima Snakes). Otec je raritní nové, zatím nepodložená forma Lemon. Samice je raritní forma T+ albíno která je dominantní a objevila v roce 2005 ve Francii. Na fotce je bohužel černá barva a ve skutečnosti je hnědá.

This pair comes from the bred Václav Chadima. The male could be a new form of rare albíno nelson " Lemon". Father is a new, yet unsubstantiated Lemon form. The famale is rare form of T+ albino who is dominat and appeared in 2005 in Frace. On the picture is not black and in fact is brown.
Tyto korálovky nejsou nijak vzácné. Chováme je s omezeným černým tippingem a necharakteristickým "V" na čumáku. Což je pro tento druh nezvyklé. Barva u těchto zvířat je čistá i v dospělosti.

These Milksnake are not rare. We tread them with limited Tipping and "V" on the nose. Which is unusual for this species. Color in these animal is pure in adulthood.
Tento druh opět není nijak raritní, nicméně šlechtíme tato zvířata na Abberantní krezbu. Tyto mládˇata jsou zajímavá.

This kind again is not rare,edit thase animals to Abberant. These chicks are interesting.
Výrazně bílé L.getula caliphornia pro velký kontrast barev dělá s těchto korálovek atraktivní hady. Chováme samici s 50 % podílem černé barvy na různé kresby těchto zvířat.

Significantly L.getula caliphornia white for high contrast color does with these kingsnake attractive kingsnake. We breed a famale and 50% share of black on various drawings of thase animals.
Krásná linie těchto Albinotických korálovek nám poslouží ke křížení s výrazně bílími L.getula caliphorniemi.
Tento docela mladý druh pochází z Mexika a je spřízněný s komplexem mexických korálovek, jako L.mexicana či L. alterna
Světlá forma je chována ponejvíce v Německu. Zvířata této linie se vyznačují světlou základní barvou. Toto zbarvení je recesivní a je geneticky podložena.
L.m.g

L.m.g

Light form L.m.g
V této linii se se vyskytuje forma Leopard.
Tato linie s červenou hlavou a širokými sedly se chová v ČR dlouhou dobu. Bohužel jsou tato zvířata v chovu dvou chovatelů. Je jich málo.
Tato krásná výběrová zvířata pocházejí s chovu Josefa Bodka. Jedná se nádhernou linii.
Albíno gen byl u tohoto druhu nalezen v přírodě. Dnes už se udává několik linii.
Na všech fotkách jsou hadi které máme v chovu. Fotografie nejsou nijak upravované.
Male * Samec *** Famale *Samice
***********************************************************************
Na všech fotkách jsou hadi kteté máme v chovu. Fotografie nejsou nijak upravované.

In all the pictures are snakes that have educational establishments. Photos are not edited.
************************************************************************
Otec našeho samce, foto a chov Václav Chadima.

Father of our male photo and breeding Václav Chadima.
**********************************************
Samec Super Hypo Vanishing Lampropeltis triagulum hondurensis
Samec Super Hypo Vanishing Lampropeltis triagulum hondurensis
Samice Super Hypo Vanishing Lampropeltis triangulum hondurensis
Samice Super Hypo Vanishing Lampropeltis triangulum hondurensis
Mizející vzor může být v různém stupni,u některých zvířat jen na bocích. Jiným hadům zůstanou na hřbetě jen tečky nebo kresba úplně zmizí.

Disappearing pattern may be in varying degree, some animals on the sides ohly. Other snake remain on the back spoct of a dot pattern or completely disappear.
Male L.goina

Male L.goina

Male Lampropeltis getula goina
Famale L.goina

Famale L.goina

Famale Lampropeltis getula goina
Tento poddruh korálovek je vlastně přírodní kříženec Lampropeltis getula getula a Lampropeltis getula floridana. Žije v lokalitě na Floridě u Mexického zálivu Apalachicola. Tato lokalita zabírá cca 180 hektarů bažin a lesů. Je pojmenována po kmenu indiánů co zde žijí.
Tato populace vytváří několik barevných mutací, od smetanové po červenou. Tato forma se označuje jako plamenná. Kterou máme v chovu. jedná se o málo chované zvířata i ve světě.
DH Blizzard

DH Blizzard

Samec DH Blizzard
Samice DH Bliza

Samice DH Bliza

Samice DH Blizzad
Od páru DH Blizzard očekáváme mládˇata forem: Klasika, Albíno, Chocolate a Albíno Chocolate ( Blizzard )
Samice Lemon

Samice Lemon

Samice Lemon
High White L.g.

High White L.g.

High White L.g.c
Samice L.g.c.

Samice L.g.c.

Samice L.g.c.
L.g.c

L.g.c

Samice L.g.c
L.ruthveni

L.ruthveni

Samec L.ruthveni
L.ruthveni

L.ruthveni

Samice L.ruthveni
Samec A. L.ruth

Samec A. L.ruth

Samec Albíno L.ruthveni
L.ruthveni

L.ruthveni

Samice albíno Lampropeltis rutveni NZ 2013
L.mexicana

L.mexicana

Samec Lampropeltis mexicana greeri 100% het.Light form NZ 2013
Samice

Samice

Samice Lampropeltis mexicana greeri
Samec Leonis

Samec Leonis

Samec Leonis
L.alterna

L.alterna

Samec L.alterna blaeri
Samice 1 L.a.

Samice 1 L.a.

Samice1 L.alterna blaeri
Samice 2 L.a

Samice 2 L.a

Samice 2 Lampropeltis alterna blaeri
0,1 Apricot L.t.campbelli
0,1 Apricot L.t.campbelli
0,1 Apricot L.t. campbelli
0,1 Apricot L.t. campbelli
1,0 Apricot L.t.campbelli
1,0 Apricot L.t.campbelli
1,0 Albíno L.t.nelsoni
1,0 Albíno L.t.nelsoni
0,1 T+ Albíno L.t.nelsoni
0,1 T+ Albíno L.t.nelsoni
0,1 Albíno L.t.nelsoni
0,1 Albíno L.t.nelsoni
1,0 L.t. hondurensis
1,0 L.t. hondurensis
0,1 L.t.hondurensis
0,1 L.t.hondurensis
1,0 Higt White L.g.caliphornie
1,0 Higt White L.g.caliphornie
0,1 Higt White L.g.caliphornie
0,1 Higt White L.g.caliphornie
0,1 50/50 L.g.caliphornie
0,1 50/50 L.g.caliphornie
0,1 Higt Yellow Lavender L.g.caliphornie
0,1 Higt Yellow Lavender L.g.caliphornie
1,0 Abberant L.g.caliphornia
1,0 Abberant L.g.caliphornia
0,1 Aberrant L.g. caliphornia
0,1 Aberrant L.g. caliphornia
1,0 L.ruthveni
1,0 L.ruthveni
0,1 L.ruthveni
0,1 L.ruthveni
0,1 Orange het Pastel
0,1 Orange het Pastel
0,1 Albíno L.ruthveni
0,1 Albíno L.ruthveni
1,0 L.m.greeri
1,0 L.m.greeri
0,1 L.m.greeri
0,1 L.m.greeri
1,0 L.leonis
1,0 L.leonis
0,1 L.leonis
0,1 L.leonis
1,0 L.m.mexicana
1,0 L.m.mexicana
0,1 L.m.mexicana
0,1 L.m.mexicana
1,0 L.a blairi
1,0 L.a blairi
0,1 L.a. blairi
0,1 L.a. blairi
0,1 L.a blairi
0,1 L.a blairi

Lampropeltis triangulum sinaloe

1,0 L.t.sinaloe
1,0 L.t.sinaloe
Tyto korálovky nejsou nijak vzácné. Chováme samce v Abberantní krezbě.

These Milksnake are not rare. Males behave in Abberant.
*********************************

Skupina King Snake / Group King Snake

Milk Snake

Milk Snake

King Snake
Male / Samec ******* Famale / Samice
Samec A1

Samec A1

L.t. campbelli Apricot
Samice A 2

Samice A 2

Samice A 2
Samec / Male * A 1 *** Prodáno ***
Samice / Famale * A 2 *** Prodáno ***
Samec A3

Samec A3

Samec A 3
Samec / Male * A 3
Samice A 4

Samice A 4

Samice A 4
Samice / Famale * A 4 *** Prodáno ***
*** spojka A / clutch A ***
*** spojka B / clutch B ***
Campbelli

Campbelli

Campbelli B 1
Samice / Famale * B 1
Campbelli

Campbelli

Campbelli B 2
Samec / Male * B 2 *** Prodáno ***
Campbelli

Campbelli

Campbelli B3
Samice / Famale * B 3 *** Prodáno ***
Campbelli

Campbelli

Campbelli
Samice / Famale * B 4 *** Prodáno ***
Výrazně žluté zvíře / Significantly yellow animal
Výrazně oranžové zvíře / Significantly orange animal
Výrazně oranžové zvíře / Distinctly orange animal
V nabídce jsou pouze naše odchovy / There are only our offspring
Cena 700,- Kč ( Pár 1200,- ) * Prince 25 € ( 2 or more 44 € )
Mládˇata / Young
V letošním roce očekáváme mládˇata od těchto korálovek:

This year we expect the chicks from these kingsnake:

********************************************

Albíno Lampropeltis triangulum nelsoni

T+ Albíno Lampropeltis triangulum nelsoni

Lampropeltis triangulum sinaloae het. Albíno

Apricot Lampropeltis triangulum campbelli

Lampropeltis ruthveni het. Albíno

Albíno Lampropeltis ruthveni

Lampropeltis mexicana greeri

Lampropeltis mexicana greeri Light form

Higt White Lampropeltis getula caliphornia
Samozřejmě vše nemusí vyjít tak jak se předpokládá, ale necháme se překvapit
Samozřejmě vše nemusí vyjít tak jak se předpokládá, ale necháme se překvapit / Of course, everything may notgo as well as expected but let us surprise
*********************************
******************************
Mládˇata si můžete rezervovat na burzy kterých se účastníme, popřípadě je můžeme zaslat Českou poštou nebo PPL a to do 10 C ( V tomto případě přidávame topný sáček za 30,-kč.)
******************************
*** Pohlaví je určováno palpováním takže není 100%. ***
Všechna nabízená mládˇata v nabídce jsou plně rozkrmená a žerou jak živou tak mraženou potravu / All offered chicks on offer are fully first feeding and eating to live as a frzen food
Pro tento rok jsou mládˇata vyprodána / This year the cubs are sold out
Naše chovná zvířata pocházejí z odchovu Pavla Krcha.

Our breeding animals originate from breeding Paul Krch.
Oba naše páry jsou z chovu Josefa Bodka.

Both of our couples are from breeding Josef Botek.
Náš pár pochází z odchovu v Ghaně.

Our pair comes from breeding in Ghana.
Samec Honduras

Samec Honduras

Samec Honduras
E.colubrinus

E.colubrinus

Samec E.columbrinus
E.columbrinus

E.columbrinus

Samice E.columbrinus
Samec Erix

Samec Erix

Samec Erix colubrinus
Samice Erix

Samice Erix

Samice Erix colubrinus
Samec P.regius

Samec P.regius

Samec Python regius
Samice P.regius

Samice P.regius

Samice Python regius
Na všech fotkách jsou hadi které máme v chovu. Fotografie nejsou nijak upravované.
*****************************************************
Our breeding animals originate from breeding Paul Krch.
In all the pictures are snakes that have educational establishments. Photos are not edited.
********************************************************************
Na všech fotkách jsou hadi které máme v chovu. Fotografie nejsou nijak upravované.

In all the pictures are snakes that have educational establishments. Photos are not edited.
*********************************************************************
M. harrisoni

M. harrisoni

M.harrisoni
M.harrisoni

M.harrisoni

M.harrisoni
1,0 M.harrisoni
1,0 M.harrisoni
0,1 M.harrisoni
0,1 M.harrisoni
1,0 P.regius
1,0 P.regius
0,1 P.regius
0,1 P.regius
1,0 E.c.loveridgei
1,0 E.c.loveridgei
0,1 E.c.loveridgei
0,1 E.c.loveridgei
1,0 E.c.loveridgei
1,0 E.c.loveridgei
0,1 E.c.loveridgei
0,1 E.c.loveridgei
***********************
Naše zvířata pocházejí z odchovu Petra Dvořáka
1,0 Morelia Harrisoni.jpg
0,1 Morelia harrisoni.jpg
********************

Morelia spilota ssp.

M.spilota

M.spilota

Super Caramel Jaguár
Caramel Morelia spilota ssp..jpg
Caramel
Caramel Jaguár M.spilota Famale.jpg
Samice / Famale *** Jaguár
Jaguár
E.c.cenchria

E.c.cenchria

E.c.cenchria
Epicrates cenchria cenchria
Male / Samec ******* Famale / Samice

Všechna nabízená mládˇata jsou plně rozkrmená a žerou jak živou tak mraženou potravu / All offered chickson offer are fully first feeding and eating to live as a frzen food

H.nasicus

H.nasicus

Heterocon nasicus
H.nasicus

H.nasicus

Heterodon nasicus
Samec Toffe

Samec Toffe

Samec Toffe
Samice het. Red

Samice het. Red

Samice het. Red Toffe Belly
Samec Jaguár

Samec Jaguár

Samec Jaguár
Samice Jaguár

Samice Jaguár

Samice Jaguár
Mocha je dominantní barevná forma, postrádající žluté pigmenty. Na popelavé základní barvě jsou hnědavě černé skvrny s nádechem do zelena. Naše zvířata jsou sourozenci této formy.

Mocha is the dominant format color, without yellow pigments. On Ash base color is brownish-black spots with a tinge of green. Our animals are sibling of this form.
Barevná forma Toffe Belly (karamelové břicho) Vznikla v Německu v roce 2005. Jedná se o T+ Albíno, u kterých bývají často paradoxní tmavé skvrny na těle. V současné době se rozlišuje několik baravných forem. I tato zvířata pocházejí z odchovu Václava Chadimy
Barevná forma Toffe Belly (karamelové břicho) Vznikla v Německu v roce 2005. Jedná se o T+ Albíno, u kterých bývají často paradoxní tmavé skvrny po těle. V současné době existuje několik barevných i kresebných forem. Náš pár je v přírodní formě s genetickou vlohou.

The color format Toffe Belly founded in Germany in 2005. It is a T+ Albíno, where often paradoxical dark sports on the body. Currently, there are several colored and painted forms. Our couple is in a natural form of genetic traits.
Velice vzácná a atraktivní forma Heterodonů se zelenými sedly původně z Irska. V roce 2011 Justin Mitcham zjistil že se jedná o geneticky podloženou formu, která je dominantní. I naše zvířata jsou sourozenci této formy.

Veri rare and attractive form Heterodon with green seats originally from Ireland. In 2011 Justin Mitcham found that genetically grounded fromthat is dominant. Even our animals are siblings of this form.
Na všech fotkách jsou hadi které máme v chovu. Fotografie nejsou nijak upravované.
***************************************************************************
Na všech fotkách jsou hadi které máme v chovu. Fotografie nejsou nijak upravované.

In all the pictures are snakes that heve educational establishments. Photos are not edited.
****************************************************************************
1,0 H.nasicus Mocha
1,0 H.nasicus Mocha
0,1 H.nasicus Mocha
0,1 H.nasicus Mocha
1,0 H.nasicus Toffe Belly
1,0 H.nasicus Toffe Belly
0,1 H.nasicus Toffe Belly
0,1 H.nasicus Toffe Belly
1,0 H.nasicus Jaguár
1,0 H.nasicus Jaguár
0,1 H.nasicus Jaguár
0,1 H.nasicus Jaguár
Muzeum Florida
Muzeum Florida
Muzeum Florida
Muzeum Florida
Male / Samec ******* Famale / Samice
******************************
Mládˇata si můžete rezervovat na burzy kterých se účasníme, popřípadě je múžeme zaslat Českou poštou nebo PPL a to do 10 C ( V tomto případě přidáváme topný sáček za 30,- Kč )
******************************
Všechna nabízená mládˇata jsou plně rozkrmená a žerou jak živou tak mraženou potravu / All offered chicks on offer are fully first feeding and eating to live as a frzen food
Anery Motley-St

Anery Motley-St

Samice Anery Motley-Striped het. Amelano
Avalanche NZ 14

Avalanche NZ 14

Avalanche NZ 14
Fire NZ 14

Fire NZ 14

Fire NZ 14
P.guttatus

P.guttatus

Samec Anery Motley het. Amelano, Klasika
P.guttatus

P.guttatus

Samice Anery Charcoal het. Amelano, Klasika, Motley
Violet gutka

Violet gutka

Samice Violet P.guttatus
P.guttatus

P.guttatus

Cubet NZ 2009
P.guttatus

P.guttatus

Samice Ultramel Striped
P.guttatus

P.guttatus

Samec Amber NZ 2010
P. guttatus

P. guttatus

Samice Hypo NZ 2010
P.guttatus

P.guttatus

Samice Striped NZ 2010
V současné době máme v chovu 6 ks těchto nádherných zvířat. Snažíme se o prošlechtˇování dalších barevných forem.

Currently we have 6 pieces in breeding thase beatiful animals. We seek to further refinement of color forms.
Jedna s prvních mutací užovky červené ve formě Motley, říká se jí černý Albín
Jedna z prvních barevných mutací užovky červené ve formě Motley, říká se jí černý Albín. Tento samec má genetickou vlohu na Amelano gen. Takže lze pářit s klasickým Albínem. Rodí se potom forma Snow, která je bílá s růžovými sedly a ve spodní části hlavy a krku se objevuje žlutá barva.

One of the first color mutation Corn snake in the form of Motley says her black albíno. The male has a genetic predisposition to Amelano gen. Soyou can mate with classic albíno. they ere bornwith a form of Snow then that is white with pink seats and bottom of the head and neck appears yellow.
Tato samice je opět je černý Albín a též má genetickou vlohu na klasického Albína a na formu Motley. Ze spojení s Anery samcem se rodí forma Snow a to v klasické přírodní formě tak ve formě Motley.

This is again a black famale albíno and also has a genetic predisposition to The classical Albíno (Amelano) and Motley form. Of conjunction with Aner male is born form and Snow in classic natural form and in Motley.
Tato samice v kresbě Motley - Striped je z našeho odchovu.

This famale in Motley-Striped painting is from our kennel.
Tento samec Amelano Violet patří mezi nové mutace. Barva je cihlově fialová, absolutně odlišná od klasických Amelano. Opět má genetickou vlohu na Anery.

The male Amelano Violet is among a new mutation. The color is purple, brick, totally different from theclassical Amelano. Again, a genetic predisposition to Aner.
Violet je nová mutace, která se objevila v chovu Pavla Krcha. Violet je nádherná barevná mutace, která je mahagonově fialová. Absolutně odlišná od klasických guttek. Budeme ji dále šlechtit na další berevné formy. Zajímavé je že forma Motley - Striped se dělí na formy Motley, Motley -Striped a Striped. Opět tato samice má genetickou vlohu na Amelano a Anery. Ve spojení na formu Snow.

Violet is a now mutation that originated with Paul Krch. Violet is a beatiful color mutation, which is mahagany-purple. Absolutely different from the classical Guttek.We´ll continueto breed the next color forms. It is interesing that the form Motley-Striped divided intro forms Mptley, Motley-Striped and Striped.Again, this famale hes a genetic predisposition to Amelano and Aner. In conjuktion to form Snow.
Tento raritní samec se objevil u mého kamaráda Josefa Bodka. Jedná se o geneticky zajímavé zvíře. Vzniká kombinací Amelano, Anery a Diffused genem. Stejně vypadá i forma Snow.

This rare male showed up at my fried Josef Botek. It is genetically interesting animal. Is a combination Amelano, Aner and Diffused gene. Just look and form of Snow.
Samice Amelano Diffused neboli Fire bude sloužit k přenášení Diffused genu na další zvířata.

Famales Amelano Diffused or Fire will serve to carry Diffused gene to other animals.
Samec / Male * Ultramel Motley-Striped het.Caramel, 66% het Diffused NZ 2015
Forma Cubet je geneticky nestálá krezebná forma. Většinou zvířata mají od hlavy proužky a cca v druhé polovině těla mají kostky. I tento samec má genetickou vlohu na Anery.

Form Cubet is genetically unstabe painted form. Most animals have to head off strips and about in the second half of the body dice. our male has a genetic predisposition to Aner.
Kombinace Ultra + Amelano má rubínové oči. Jedinečností této formy je co- dominance, kde s páření s Amelano formou vzniká už v první generaci 50% mládˇat Ultramel a 50% Amelano. Další zvláštností je že když zkřížíme 2 ultramely mezi sebou vzniká 50% ultramelů, 25% ultra a 25% Amelano hadů. Tato samice má genetickou vlohu na Diffused gen takže barva působí rozptýleně, taktéž na Caramel gen a mládˇata mají karamelovou barvu.

Combination Ultra + Amelano has ruby eyes. Uniqueness of this formis Co-dominance, where the mating with Amelano form arises first USERS Geneci young Ultramel 50% and 50% Amelano.A nother peculiarity is that when you crros 2 Ultramely between them arises Ultramel 50%, 25% and 25% ultra Amelano snakes. The famale has a genetic predisposition to Diffused gen color is so scattered, also in Caramel gene and chicks have Caramel color.
Nádherná forma guttát, která má něco mezi Karamelovou a Máslovou barvu. Vzniká kombinací Caramel a Hypo.

Beatiful Gutta form that has something between a buttery caramel color. There is a combination of Caramel and Hypo.
Forma Hypo je vlastně přírodně zbarvená guttáta. Jedná se o zredukovovanou černou barvu, takže působí na první pohled vypadá jako albín s černýma očima.

Hypo form is actually a natural color guttata. This is a reduced black, so at first glance like an albíno with black eyes.
Proužkovaná forma která je Co-dominantní k formě Motley, jinak je bohužel recesivní. Chováme klasicky zbarvenou samici.

Striped form whichis Co- dominant form for Motley, otherwise it is not recesive. We beheve classicilly colorred Famale.
Na všech fotkách jsou hadi které máme chovu. Fotografie nejsou nijak upravované.
***************************************************************************
Na všech fotkách jsou hadi které máme v chovu. Fotografie nejsou nijak upravované.

In all the pictures are snakes that have educational establishments. Photos are not edited.
****************************************************************************
******************************************************
********************************************************
***********************************************************
********************************************************
********************************************************
******************************************************
*******************************************************
********************************************************
************************************************************
****************************************************************
********************************************************************

*** Samci / Male ***

Mack snow

Mack snow

Mack Snow het. Eclipse het. 66% Raptor
Samec / Male * Mack Snow Reverze Stripe het. 100% Eclipse het. 66% Raptor
Mack Snow Eclipse het. 66% Raptor
Mack Snow Eclipse het. 66% Raptor
Samice / Famale * Mack Snow Eclipse het. 66% Raptor
Mack Snow Reverze Stripe
Mack Snow Reverze Stripe
Samice / Famale * Mack Snow Reverze Stripe
1443127518310.jpg

*** Skupina Super Hypo ***

Super Hypo Eclipse ( Snakes Eye ) het. 100% Raptor
Super Hypo Eclipse ( Snakes Eye ) het. 100% Raptor
Samec / Male * Super Hypo Eclipse ( Snakes Eye ) het. 100% Raptor
Super Hypo Tangerine Carrot Tail Albíno het. 100% Eclipse
Super Hypo Tangerine Carrot Tail Albíno het. 100% Eclipse
Super Hypo Tangerine Carrot Tail het.100% Raptor
Super Hypo Tangerine Carrot Tail het.100% Raptor
Samice / Famale * Super Hypo Tangerine Carrot tail het. 100% Raptor

*** Skupina Bold Stripe ***

Bold Stripe het 100% Eclipse het.66% Raptor
Bold Stripe het 100% Eclipse het.66% Raptor
Samec / Male * Bold Stripe het.100% Eclipse het.66% Raptor
Mack Snow Bold Stripe
Mack Snow Bold Stripe
Samice / Famale * Mack Snow Bold Stripe
******************************

Na všech fotkách jsou gekončíci co máme v chovu. Fotografie nejsou nijak upravované.

An all the pictures are Gecko that have educational establishments. Photos are not edited.

******************************
Mack Snow Enigma ( Celočerné oči / Full black eye )
Mack SnowReverze Stripe het. Eclipse het. 66 % Raptor
Mack SnowReverze Stripe het. Eclipse het. 66 % Raptor
Bold Stripe het. Eclipse het. 66% Raptor
Bold Stripe het. Eclipse het. 66% Raptor
Super Hypo Eclipse ( Snakes Eye ) het. Raptor
Super Hypo Eclipse ( Snakes Eye ) het. Raptor

*** Samice / Famale ***

Mack Snow Eclipse het. 66 % Raptor
Mack Snow Eclipse het. 66 % Raptor
Mack Snow Reverze Stripe
Mack Snow Reverze Stripe
Mack Snow Bold Stripe
Mack Snow Bold Stripe
************************************************
Sunglow / Hybino het.100% Raptor
Sunglow / Hybino het.100% Raptor
Hypo Tramper Albíno het.100% Eclipse
Hypo Tramper Albíno het.100% Eclipse
Mack Snow Enigma
Mack Snow Enigma
Mack Snow Reverze Stripe het.Eclipse het.66% Raptor
Bold Stripe het. Eclipse het. 66% Raptor
Super Hypo Eclipse het. Raptor
Mack Snow Reverze Stripe het 100% Raptor
Bold Stripe het. Eclipse het. 100% Raptor
Super Hypo Eclipse het. 100% Raptor
Mack Snow Eclipse
Mack Snow Lavender Reverze Stripe het. 100% Eclipse
Mack Snow Bold Stripe
Super Hypo Tangerine Carrot Tail het. Raptor
Sunglow / Hybino het.100% Eclipse
Hypo Tramper Albíno het.100% Eclipse
Mack Snow Enigma ( Black Eye )
0,1 Bold Stripe
0,1 Bold Stripe
Total Eclipse
Total Eclipse
Red Tangerine Bold Stripe het 100% Eclipse
Total Eclipse het 100% Tramper Albíno
Super Hypo Carrot Tail het. Eclipse
**********************************
Hypo het Eclipse het 66% Raptor
Hypo het Eclipse het 66% Raptor
*********************************
Mack Snow Raptor
Mack Snow Raptor
Mack Snow Raptor
10649484_692669230875379_3906146615394386847_n.jpg
Mack Snow Raptor
Mack Snow Raptor
Něco z našich terárií z gekončíky / Some of our terrariums of gecko
Tangerine Eclipse Enigma.jpg
Tangerine Eclipse Enigma (Snakes Eye )
Zatím nemáme žádná mládˇata na prodej / Not for Sale
*************************************************

Mládˇata nabízíme ve věku minimálně 1 měsíců, nebo plného zbarvení a plně rozkrmená. Na zvířata dáváme běžně 2 měsíční záruku na odhalení skryté vrozené vady.

We cubs agel at least two months, full color and full first feeding. The animals 2 monate warranty on revealing hiddes congenital dafects.

Samec / 1,0 / Male

Samice / 0,1 / Famale

TS *** Temperature sexed - pohlaví je určeno inkubační teplotou ( vysoká pravděpodobnost určení ) - Bez záruky určení pohlaví

VS *** Visable sexed - pohlaví je na 100% jisté

***************************************************
***** Skupina / Group 1 *****


Samec * Mack Snow Reverze Striped het.100% Eclipse het 66% Raptor

Samice * Mack Snow Eclipse het 66% Raptor

Samice * Sunglow / Hybino het.100% Raptor

Samice * Mack Snow Bold Stripe

Mládˇata / Young 2017

V nabídce jsou pouze naše odchovy / There are only our offspring
Mack Snow, Mack Snow Eclipse, Sanglow.jpg
L.g. 01
* 5.6.2016
Otec / Dad: Mack Snow Reverze Stripe het Raptror
Matka / Mother: Sunglow / Hybino het Raptor
Délka inkubace / Incubation period: 68 days
Aktualní váha / Actual weight 25.6.2016 8g
TS: Samice / Famale
0,1 a MSHE 2016.jpg
Bold Stripe, Hypo Tramper Albíno, Mack Snow Lavender Stripe.jpg
We expect the 2016 chicks from:
10649484_692669230875379_3906146615394386847_n.jpg
0,1 TE 7.6.2016.jpg
0,1 Total Eclipse 25.6..jpg
L.g.02
* 7.6.2016
Otec / Dad: Mack Snow Reverze Stripe het Raptor
Matka / Mother: Mack Snow Eclipse het 66% Raptor
Délka inkubace / Incubation period: 65 days
Aktuální váha / Actual weight 25.6.2016 6g
TS: Samice / Famale
Cena / Prince 1500,- Kč / 60 Eu
0,1 ES.jpg A.jpg
0,1 Eclipse Reverze Stripe 25.6.jpg
L.g 03
* 9.6.2016
Otec / Dad: Mack Snow Reverze Stripe het Raptor
Matka / Mother: Mack Snow Eclipse het 66% Raptor
Délka inkubace /Incubation period: 65 days
Aktualní váha / Actual weight 25.6.2016 7g
TS: Samice / Famale
Hypo.jpg
13907058_753897474752554_4641609787375426198_n.jpg
L.g 04
*11.6.2016
Otec / Dad: Bold Stripe het Eclipse het 66% Raptror
Matka / Mother: Hypo Tramper Albíno het Eclipse
Délka inkubace / Incubation period 73 days
Aktuální váha / Actual weight 25.6.2016 7g
TS: Samice / Famale
Cena / Prince: 600,- / 24 Eu
Prodáno
0,1 HE.jpg
13887109_753897478085887_2246581190219194156_n.jpg
L.g 05
* 22.6.2016
Otec / Dad: Mack Snow Reverze Stripe het Raptor
Matka / Mother: Sunglow / Hybino het Raptor
Délka inkubace / Incubation period: 66 days
Aktuální váha / Actual weight
TS: Samice / Famale
Prodáno
0,1 BSR.jpg
13876344_753897481419220_4432908056112138669_n.jpg
L.g 06
* 23.6.2016
Otec / Dad: Mack Snow Reverze Stripe het Raptor
Matka / Mother: Sunglow / Hybino het Raptor
Délka inkubace / Incubation period: 67 days
Aktuální váha / Actual weight:
TS: Samice / Famale
0,1 ERS b.jpg
Lavender Stripe.jpg
L.g 07
* 25.6.2016
Otec / Dad: Bold Stripe het Eclipse 66% Raptor
Matka / Mother: Mack Snow Lavender Reverze Stripe het Eclipse
Délka inkubace / Incubation period: 66 days
Aktuální váha / Actual weight:
TS: Samice / Famale
13903317_753913591417609_1437584021845947896_n.jpg
Prodáno
0,1 Hypo 25.6a.jpg
0,1 MSD.jpg
L.g 08
* 25.6.2016
Otec / Dad: Mack Snow Reverze Stripe het Raptor
Matka / Mother: Mack Snow Eclipse het 66% Raptor
Délka inkubace / Incubation period: 66 days
Aktuální váha / Actual weight:
TS: Samice / Famale
0,1 msd d.jpg
13887109_753897478085887_2246581190219194156_n.jpg
L.g 09
* 25.6.2016
Otec / Dad: Bold Stripe het Eclipse het 66% Raptor
Matka / Mother: Mack Snow Lavender Stripe het Raptor
Délka inkubace / Incubation period: 66 days
Aktuální váha / Actual weight:
TS: Samice / Famale
0,1 ERS f 26.6.jpg
Lavender Stripe.jpg
L.g 10
* 26.6:2016
Otec / Dad: Bold Stripe het Eclipse het 66% Raptor
Matka / Mother: Mack Snow Lavender Reverze Stripe het Eclipse
Délka inkubace / Incubation period: 67 days
Aktuální váha / Actual weight:
TS: Samice /Famale
13895539_753897491419219_169471534221858695_n.jpg
14355001_774719692670332_7646369680140368303_n.jpg
14355001_774720626003572_8485737165357572986_n.jpg
Bold Stripe.jpg
0,1 Bold Stripe.jpg a.jpg
13876432_753897498085885_785925028715167646_n.jpg
14344305_774727849336183_4564754935504454372_n.jpg
L.g 11
* 30.6.2016
Otec / Dad: Bold Stripe het Eclipse het 66% Raptor
Matka / Mother: Mack Snow Bold Stripe
Délka inkubace / Incubation period: 69 days
Aktuální váha / Actual weight:
TS: Samice / Famale
L.g 12
* 5.7.2016
Otec / Dad: Mack Snow Reverze Stripe het Raptor
Matka / Mother: Mack Snow Eclipse het 66% Raptor
Délka inkubace / Incubation period: 64 days
Aktuální váha / Actual weight:
TS: Samice / Famale
0,1 JMS.jpg
0,1 JMS a.jpg
0,1 Hypo 5.7.16.jpg a.jpg
Hypo a.jpg
L.g 13
*8.7.2016
Otec / Dad: Bold Stripe het Eclipse het 66% Raptor
Matka / Mother: Hypo Tramper Albíno het Eclipse
Délka inkubace / Incubation period: 68 days
Aktuální váha / Actual weight:
TS: Samice / Famale
0,1 Eclipse (Raptor).jpg
13882398_753897248085910_6588586518948643096_n.jpg
L.g 14
* 9.7.2016
Otec / Dad: Mack Snow Reverze Stripe het Raptor
Matka / Mother: Mack Snow Eclipse het 66% Raptor
Délka inkubace / Incubation period: 69 days
Aktuální váha / Actual weight:
TS: Samice / Famale
Jednotná cena za ks 500,- Kč. Pokud není uvedeno jinak / Single prince per piece 20 Eu. How far introduce in a defferent way
Prodáno
Prodáno
Rezervace M.J
Prodáno
L.g 15
* 26.7.2016
Otec /Dad: Mack Snow Reverze Stripe het Raptor
Matka / Mother: Sunglow het Raptor
TS: Samice / Famale
0,1 Sunglow Ajpg.jpg
0,1 Total Eclipse het Raptor.jpg
L.g 16
* 28.7.2016
Otec / Dad: Mack Snow Reverze Stripe het Raptor
Matka / Mother: Sunglow het Raptor
TS: Samice / Famale
0,1 MSS.jpg
L.g 17
* 28.7.2016
Otec / Dad: Mack Snow Reverze Stripe het Raptor
Matka / Mother: Mack Snow Eclipse
TS: Samice / Famale
Cena / Prince: 1000,- Kč / 40 Eu
Prodáno
L.g 18
Otec / Dad: Mack Snow Reverze Stripe het Raptor
Matka / Mother: Mack Snow Lavender Stripe het Eclipse
TS: Samice / Famale
Cena / Prince: 850,- Kč / 34 Eu
L.g 19
Otec / Dad: Mack Snow Reverze Stripe het Raptor
Matka / Mother: Mack Snow Lavender Stripe het Eclipse
TS: Samice / Famale
Cena / Prince: 850,- Kč / 34 Eu
0,1 Bold Stripe.jpg c.jpg
0,1 Bold Stripe.jpg c.jpg
0,1 Sunglow c.jpg
Prodáno
****************************
*************************
**************************
***************************
******************************
******************************
********************
********************
********************
**********************
********************
*********************
********************
*********************
********************
********************
**********************
Prodáno
Prodáno
Prodáno
Rezervace J.M.B
Rezervace J.M.B
14212035_768837493258552_9027744635194636422_n.jpg
14358642_774721289336839_5657534283031651480_n.jpg
14344305_774727849336183_4564754935504454372_n.jpg
14344733_774725066003128_6784120633702017061_n.jpg
Ms lavender.jpg
Sunglow.jpg
Hypo.jpg
Reverze Stripe.jpg
Super Snow.jpg
IMG_20140729_204159.jpg
Male / Samec ******* Famale / Samice
Amber
Amber
Hypo
Hypo
Samec * Amber NZ 2010
Samice * Hypo NZ 10
Prodávám pro nedostatek místa, oba jsou ověřeni v chovu. Pravidelné páření a snůšky. V odchovech jsou mládˇata jak Hypo tak Amber cca v 50% podílu.
Cena dohodou
Samec Anery Motley- Sriped het. Amelano.jpg
Samice Anery het, Motley, Amelano.jpg
Samec Anery Motley het. Amelano NZ 2010
Samice Anery het. Amelano, Motley NZ 2010
Prodávám z nedostatku místa, oba jsou ověřeni v chovu. Pravidelné páření a snůžky. V odchovech jsou mládˇata Anery het. Motley, Amelano : Anery Motley het. Amelano : Snow : Snow Motley a to v 25% podílem
Cena dohodou

********************

V nabídce jsou mládˇata Heterometrus petersi / There are chicks Heterometrus petersi

Mládˇata jsou v prvním svleku, 90,- kč/ks nebo 400,- kč/5 ks * Cubs are the first undressing 3,- Eu/ks use or 15,- Eu/ 5 ks
Baby H.petersi 2016.jpg

Skupina Hypo Gekončíka nočního

Thare are chicks Heterometrus petersi
*****************************************
Mládˇata jsou ve druhém svleku 110,- Kč / ks nebo 500,- Kč / 5 ks

Cubs are the first undressing 4,- Eu / ks or 18,- Eu / 5 ks

*****************************************
Male P.regius.jpg
Samec Python regius NZ 2012
Prodávám z nedostatku místa pro jiná zvířata cena DOHODOU
IMG_20160209_194436.jpg
IMG_20160209_194742.jpg
Samec / Male: Super Hypo Eclipse het Raptor
Samice / Famale: Sunglow / Hybino het Raptor
Samice / Famale: Hypo Tramper Albíno het Eclipse

Prodávám z nedostatku místa na jiné skupiny gekončíků. Jsou odzkoušeni v chovu.

CENA DOHODOU
Erix colubrinus 1,1.jpg
Erix colubrinus A.jpg

2,2 Erix colubrinus loveridgei

Prodám 2 páry Hroznýšků Erix colubrinus z dúvodů redukce chovu Cena za pár 3000,- Při rychlém jednání sleva
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one